بایگانی برچسب ها: نادر شاه

ماجرای نبش قبر نادر شاه

نبش قبر نادر شاه در حین مرمت بارگاهش تصویر فوق منسوب به جمجمه سر نادر شاه افشار است که در زمان خاک برداری آرامگاه و بازسازی آن بیرون آورده شد و مجددا به خاک بردند. نادرشاه افشار سر سلسله دوره افشاریه بوده است. به گزارش شفاف، نادرشاه افشار یکی از مشهورترین پادشاهانی مانند کورش کبیر است […]

اخبار