بایگانی برچسب ها: حضور تکنولوژی سه بعدی در صنایع غذایی

حضور تکنولوژی سه بعدی در صنایع غذایی

غذاهای پرینت شده به صورت سه بعدی و آینده صنایع غذایی همانطور که می دانید، چاپ سه بعدی، به ساخت یک جسم فیزیکی، نظیر قطعات هواپیما یا بافت های بدن انسان، از روی یک مدل دیجیتالی اطلاق می شود و این کار هم از طریق قرار دادن لایه های مختلف یک ماده به صورت پی […]