بایگانی برچسب ها: ایل دوفرانس

بنی صدر و ماجرای عزل او از ریاست جمهوری

ماجرای افول بنی صدر و عزل او از ریاست جمهوری بنی صدر ۲۶ خرداد ۱۳۶۰ روز مهمی در تاریخ معاصر ایران به شمار می‌رود؛ روزی که دو فوریت طرح نمایندگان مجلس برای بررسی کفایت سیاسی بنی صدر در مجلس به تصویب رسید. طرح در دستور کار مجلس قرار گرفت و پس از پنج روز با رای اکثریت […]