اسرار ارضاي جنسي زنان

اسرار ارضاي جنسي زنان

اسرار ارضاي جنسي زنان  را بیاموزیم

با وجود اهميّت به ارضاي جنسي زنان در قرن حاضر، باز هم در مورد برخي خانم ها، زمان و چگونگي ارضاي آنها شفاف نيست و نياز به بررسي بيشتر دارد.خانم ها، خوشحال باشيد كه در عصر حاضر زندگي مي كنيد، چرا كه با نگاهي به گذشته، حدود ۱۰۰ يا ۵۰ سال پيش، نه تنها به مسئله ارضاي جنسي زن اهميّتي نمي دادند، بلكه محققين و دانشمندان نيز در اين مورد به وضوح نظريه قطعي نداشتند! و در نگاه آنها، تنها مردها نقشي حياتي در توليد مثل ايفاء مي كردند.

طبق آخرين آمار، حدود ۲۰% خانم ها اصلاً ارضاء نمي شوند، شايد با اين آمار فكر كنيد كه خوشبختانه ۸۰% آنها به درجه ارضاي جنسي مي رسند، امّا متأسفانه در همين بين هم بخش عمده اي از آنها، با خود ارضايي به اين درجه مي رسند نه رابطه جنسي واقعي!

در اين مقاله، مبحث اصلي، كمك به ارضاي طبيعي در حين رابطه ي جنسي براي زنان است. اين مسئله را جدّي بگيريد، در زندگي زناشويي، رابطه جنسي، لذّت و ارضاء،  نقشي حياتي را ايفا مي كند و منشأ حقيقي و اصلي بيشتر طلاق ها عدم انجام رابطه ي جنسي مناسب بين زن و شوهر است.

 

 
 ارضاي جنسي چيست؟

 
ارضاي مردها در ظاهر به دليل انزال، كاملاً ديده مي شود، البته به ندرت اين حالت در برخي زن ها نيز وجود دارد، امّا حقيقت اين است كه ارضاء در اكثر خانم ها قابل تشخيص نيست و به چشم ديده نمي شود. ارضاء در خانم ها، ابتدا با مرطوب شدن دهانه و گردن رحم و ديگر اعضاء بخش تناسلي آنها شروع و بعد ادامه مي يابد. دهانه ي رحم آنها تا ۳۰ درصد باز مي شود، ماهيچه و عضلات ديواره رحم، گردن رحم و خود دهانه بطور متناوب منقبض و منبسط مي شوند. مطالعات نشان داده است كه زمان رسيدن به اوج لذّت در خانم ها متفاوت است، برخي زمان زيادي بايد بگذرد تا ارضاء شوند و در مقابل بعضي نيز خيلي زود ولي چندين بار در طي يك رابطه ي جنسي، ارضاء مي شوند. (اين درحاليست كه يك مرد معمولاً ظرف تنها چند دقيقه يا بيشتر به درجه ي انزال مي رسد)
يكي از موانع اصلي رسيدن به اوج لذّت در زنان، كنترل مستقيم رابطه جنسي توسط مرد است، در بيشتر مواقع، نحوه ي اجراي مراحل رابطه جنسي و دخول بر اساس آن چيزيست كه مرد لذّت مي برد و تحت اختيار اوست. البته زن نيز در اين بين از رابطه جنسي لذّت مي برد ولي اين نشانه ي رسيدن به درجه ي ارضاء كامل نيست. مرد به محض انزال مي تواند دست از ادامه ي رابطه جنسي بردارد و اين زن است كه به زمان بيشتري نياز دارد.

 

تفاوت هاي ارتباطي بين زن و مرد 

 
اولين راه حل اصلي براي اينكه خانم ها به اوج لذّت و ارضاء برسند، اين است كه از مرد بخواهد، آهسته تر مراحل رابطه جنسي را پيش ببرد.

در اين بين خود زن نيز مي تواند با دخالت خود، روال را به نفع خود آرام تر كند. مي توانيد خود، كنترل اوضاع را بدست بگيريد. جالب است بدانيد كه اكثر مردها اين حالت را بيشتر دوست دارند و جذابيت بيشتري براي آنها خواهد داشت.البته خود زن مي تواند آن روش و حالتي كه دوست دارد و بيشتر از آن لذّت مي برد را از همسر خود درخواست كند. دقيقاً اين موضوع را بگوييد كه اگر وي سريع و خيلي زود زمان ارتباط جنسي را تمام كند و خود، تنها به درجه ي انزال برسد، شما لذّتي نخواهيد برد. البته لازم به ذكر است كه علي رغم آگاهي كم بيشتر مردها درباره ي چگونگي و زمان ارضاء خانم ها، خود آنها حقيقتاً مايلند كه زن نيز ارضاء شود و همچون خود، نهايت لذّت را از اين رابطه ببرد.

اگر روش رابطه جنسي همسرتان با سرعت، خشن و دردآور است، از او با كلماتي محبت آميز و عاشقانه بخواهيد كه آرامتر پيش رود تا شما هم ارضاء شويد.
شما نيز مي توانيد همسرتان را در اين راه همراهي كنيد، با تحريك اندام تناسلي در حين عمل دخول، زمان رسيدن به ارضاء را كمتر كنيد، از همسرتان انتظار نداشته باشيد كه در حين دخول اين كار را براي شما انجام دهد، چرا كه او تمركزش را در ارضاي خود گذاشته است. طبق آمار در ۲۰ تا ۳۰ درصد مردها، به دليل عدم كنترل و درنتيجه انزال زودرس، ناخواسته مجبورند كه شما را در همان حالت و در حين رسيدن به اوج ارضاء، رها كنند، كه خود عامليست ويران كننده در روابط زناشويي و البته كه خود مردها نيز از اين حالت ناراضي و ناراحت هستند.
اختلالات جسمي و روحي، يكي از دلايل انزال زودرس در مردهاست. مردهايي كه تجربه ي كمي در روابط جنسي دارند، به دليل هيجانات و شهوت بيش از حدّ دچار اين حالت مي شوند. استرس، نگراني، افسردگي، و … نيز خود، مي توانند عواملي مهم در اختلال در عملكرد رابطه زناشويي و انزال زودرس باشند. خانم ها بايد بدانند كه اگر در حين عمل رابطه جنسي با وجود اينكه از همسرتان خواسته ايد آرامتر مراحل را پيش ببرد، با انزال زودرس و در نتيجه عدم ارضاي خود روبرو شدند، عصبي نشويد و وي را محكوم نكنيد، بهتر است به دنبال عامل روحي يا جسمي در او باشيد، چرا كه باور كنيد، براي مرد هيچ چيزي بدتر از اين نيست كه نتواند معشوقه و طرف مقابل خود را ارضاء كند.
به جاي غر زدن و محكوم كردن، از پيش از زمان ارتباط جنسي، با سخنان عاشقانه و تسكين دهنده در مورد رابطه ي مستحكم و رويايي خود صحبت كنيد و ذهن و روح وي را آرام كنيد، صحبت و بحث در مورد مشكل اصلي (زودانزالي) در مواقعي كه زود انزالي مرد شما منشاء روحي، استرس، … داشته باشد اوضاع را بدتر مي كند. در مقابل خيلي از مردها نيز با تكنيكي خاص، مي توانند طرف خود را به اوج لذّت جنسي و درجه ي ارضاء برسانند، به طوري كه در حين عمل دخول، ۲۰ تا ۳۰ ثانيه دست از آن مي كشند، نفسي عميق مي كشند و دوباره شروع مي كنند، شايد اين عمل براي مرد كمي ناخوشايند باشند، امّا كمك شايان توجّهي در كنترل انزال زودرس در آنهاست.

با اين كار شما نيز فرصت داريد كه به خود برسيد و بر ارضاء و دستيابي به اوج لذّت خود در حين مراحل دست يابيد.در يك مطالعه در اروپا بعد از نظرخواهي از عده زيادي از زنها ليستي از مواردي كه آنها بعد از رابطه جنسي و ارگاسم دوست دارند برايشان انجام شود، تهيه شده است. بايد  توجه داشت كه گروههاي مختلف خانمها تمايلات متفاوتي داشته و حتي ممكن است چيزهاي موردعلاقه عده اي در اين ليست وجود نداشته باشد، به عبارت ديگر موارد زيرقابل تعميم به كل جامعه زنان نيست.

 

 درآغوش گرفتن

 

تقريبا” همه خانمها دوست دارند كه بعد از رابطه جنسي، توسط مرد درآغوش گرفته ونوازش شوند. در آغوش گرفتن و حلقه كردن دستها بدور زن و نوازش او احساس بسيارخوبي به زن مي بخشد. حتي اگر بسيارخسته شده ايد و ديگر انرژي براي ادامه دادن نداريد، دستهايتان را بدور او حلقه كرده چندكلمه محبت آميز به او بگوييد و بعد بخوابيد!

 

هيچگونه تماس جسمي و عاطفي را دوست ندارند

 

درمقابل گروه قبل، عده قليلي از زنها هم هستند كه بعد از پايان رابطه جنسي، ديگر هيچگونه تماس جسمي و عاطفي را دوست ندارند. اين افراد اظهار مي كنند كه آنها بقدري تحريك شده اند كه بعد از آن هرگونه تحريك ديگري برايشان لذتي نداشته و عذاب آور خواهدبود.

البته اين خواسته هرگز به معني سرد مزاجي اين زنها نيست. آنها فقط دوست دارند مدت كوتاهي باخودشان تنها باشند، پس آنها را درك كنيد. در برخورد با اين زنها بايد بعد از انجام رابطه جنسي از آنها بپرسيد:«عزيزم حالت خوبه؟ آيا همه چيز مرتب است؟ يا آيا چيزي احتياج نداري؟» و بعد از ابراز خوشنودي ازانجام مقاربت با او، زن را نيم ساعتي تنها بگذاريد تا استراحت كند.
قلب، دوست داشتن، عشق، محبت

 

صحبت كردن

 

هرچند اكثر مردها بدنبال رابطه جنسي خسته شده و ياراي انجام هيچكاري را ندارند ولي گروهي از زنها دوست دارند كه بعد از رابطه جنسي كمي صحبت كنند. در اين مواقع فقط بايد گوش خود را به او بسپاريد! اگرخوش شانس باشيد او به شرح آنچه گذشت و احساسش از رابطه جنسي با شما مي پردازد. اما مواظب باشيد كه در بين صحبتهاي او صداي خوروپف شما بلند نشود!
همه مردها بعد از ارگاسم دوست دارند كمي بخوابند، اين امركاملا”طبيعي است. ولي به شريك جنسيتان هم توجه داشته باشيد واجازه دهيد او در كنارشما باشد، تا اين تصورپيش نيايد كه شما فقط به فكر خودتان هستيد. در آخر، مي توانند با مطالعه در كتابهاو مأخذهاي جديد، بر آگاهي خود بر چگونگي درجات و حالات ارضاي زناشويي بيافزاييد.

 

عضویت در خبرنامه پاسینیک
کانال تلگرام پاسینیک
قبلی «
بعدی »

اکبر شاهبندری هستم،علاقمند به کارهای اینترنتی و مخصوصا وبگردی،در بین سایتها و گروه های اینترنتی مختلف جستجو میکنم و مطالب مورد علاقه خودم را در این وبسایت تحت عنوان مجله خبری تفریحی منتشر میکنم .

  • facebook
  • twitter
  • googleplus

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

اخبار